60 71 67 05 info@abellcoaching.dk

Virksomheder

Styrk det personlige lederskab i dine medarbejdere og opnå endnu mere meningsfuld performance.

Virksomheder har ansvaret for at skabe et ordentligt arbejdsmiljø. Og dernæst har medarbejderen selv et ansvar for at navigere i det pågældende miljø. Derfor kommer det altså virksomheden til gode, at investere i at styrke medarbejdernes personlige lederskab til at være i verden.

Virksomheder vinder, når de tør acceptere, at medarbejdere er hele mennesker.

Hvis vi har uddannet vores medarbejdere til at være kompetente ledere i deres eget liv, så har vi ressourcestærke individer, som ikke går ned med stress og udbrændthed. At besidde kompetent personligt lederskab betyder at have kompetencer til og viden om hvordan stress og pres håndteres. Det betyder, at medarbejderen også har lært om og er bevidst om hvilke styrker og værdier der kendetegner medarbejderen samt hvordan medarbejderen balancerer sine ressourcer i både arbejds- og privatliv.

De udfordringer, I sidder med lige nu er:

  • Manglende motivation på arbejdsplads
  • Lav produktivitet
  • Dårligt samarbejde i teams
  • Højt sygefravær
  • En arbejdskultur, hvor der altid er for travlt.

Jeg tror på, at mennesker selv kan forandre sig og styrke deres perfomance, hvis de får de rette værktøjer og betingelser.

Sådan kan jeg arbejde med din virksomhed eller din afdeling

1:1 Coaching kombineret med skræddersyede workshops

Jeg kobler ofte mine 1:1 coaching medarbejderforløb med workshops tilrettelagt for teamet, hvor medarbejderne samles og trænes i redskaber, der styrker dem til at fastholde de nye værktøjer i hverdagen, så de bliver integreret endnu bedre. Dette er også en helt unik måde at sikre en fælles forståelse samt styrke fællesskabsfølelsen over projektet.

Coaching:

Vi starter der hvor medarbejderne er. Vi kan ikke bygge nye forandringer på et fundament der ikke står fast. Derfor indledes al coaching lige der, hvor dine medarbejdere er.

Stress coaching

Indledes med at afklare, om medarbejderen har værktøjerne til at håndtere stress. Som i førstehjælp, så er første skridt at ”stoppe ulykken” – og det vil i dette tilfælde sige, at gøre medarbejderen i stand til at tackle og imødegå stress.

 Stress skal lægges ned, før det giver mening at bygge nye opbyggende værktøjer på.

 Stress coaching anvendes derfor, når medarbejderen igennem en længere periode har udviklet sig fra velfungerende, produktiv og i overskud, til f.eks. at miste overblikket over arbejdsopgaver, har svært ved at huske, oplever at være ramt af tankemylder, dårlig søvn.

Stress coaching kan også anvendes præventivt, til at uddanne medarbejderen i håndtering af pressede perioder.

Performance coaching

Anvendes når medarbejderen allerede performer godt, for at sikre at medarbejderen tager ansvar for sit personlige lederskab og vil supplere sin værktøjskasse med redskaber der kan styrke balance og fokus. Værdier, optankning, livshjul er nogle af de emner vi kommer omkring.

Styrkebaseret coaching

Anvendes for at afdække medarbejderens styrker med henblik på at højne motivation.

Bevidsthed om egne styrker og hvordan de kan anvendes på arbejdspladsen gør medarbejderen mere engageret, det bilver nemmere at nå mål, reducerer stress, og øger den generelle trivsel.

 Ideelt koordineres et forløb med en kombination af de tre typer coaching. Med værktøjer fra alle tre områder står medarbejderen stærkt i sit personlige lederskab – og kan perfome bedre samt være endnu mere forandringsparat.

Workshops:

 Jeg skræddersyr altid workshops ud fra de udfordringer, der ønskes løst fra virksomhedens side. Her vil jeg beskrive et eksempel på to temaer, som jeg har bred erfaring med at inddrage i forandringer i virksomheder

”Få styr på tankerne og opnå mere overskud”

60000-90000 tanker tænkes af et menneske i løbet af en dag. Ret mange af dem i arbejdstiden. Lader vi tanker blive til fængslende grublerier eller belastende bekymringer, kan det sænke performance.

Det betyder, at man vil opnå så meget mere, hvis tankerne ikke får lov til at styre så meget som de ofte gør.

Det er muligt at ændre på og I vil få løsningen på workshoppen.

Jeg underviser i redskaber til at komme i kontrol over tankerne, så dine medarbejdere kan tage styringen i deres hverdag og yde og præstere mere meningsfuldt.

I opnår med denne workshop:

Mulighed for at reducere stress, da den sidste nye forskning viser, at den primære årsag til stress faktisk er bekymringer. For mange tanker over for lang tid, om mulige fremtidige scenarier, som ikke har nogen løsning. Ved at uddanne medarbejderne i at styre deres fokus og træne dem i nye måder at håndtere deres tanker på, så bliver risikoen for belastende stress minimeret.

”Kend styrkerne i teamet og udnyt det som I er bedst til”

Ved at være bevidste om, og anvende vores styrker, får vi mere energi, kan komme hurtigere i mål, vi trives bedre og risikoen for stress minimeres.

Prøv selv lige nu. På et stykke papir, skriv dit navn med din dominante hånd, den du plejer at skrive med. Nu tager du pennen over i den anden hånd, skriv så dit navn igen. Hvordan var det? Med mindre du var en af de få, der kan lige godt med begge hænder, så var det markant sværere, krævede mere koncentration og energi at skrive anden gang + resultatet blev ikke det samme. 

Det er præcis det der sker, når vi kender og bruger vores styrker. Vi får bevidsthed om at gå til opgaver og udfordringer med de styrker der ligger naturligt for os.

Før afholdelse af workshoppen tager alle teammedlemmer en VIA styrketest, som viser den enkeltes styrke-præferencer. På selve workshoppen dykker vi ned i hvad styrker er, vi arbejder med teamets topstyrker og laver øvelser der lagrer den nye viden.

I opnår med denne workshop:

At teamet kender hinanden endnu bedre ud fra det fokus, at vi alle har styrker vi kan bidrage med. Arbejdsopgaver bliver nemmere at løse, endnu bedre. I kommer nemmere i flow, har bedre trivsel og reducerer risikoen for stress.

Er I klar til at udvikle jeres virksomhed via jeres medarbejdere? 

Min vej hertil

Med en broget baggrund blandt andet som mellemleder med medarbejderansvar i Unibørs (Unibank) og filmproducer for Nordisk Film, har jeg opøvet et stort kendskab til menneskers performance og arbejdsliv.

Jeg ved hvad det vil sige, når der skal løbes stærkt for at følge med karrieren og hverdagen.

Det har altid ligget mig på sinde, at træffe mine egne karriere- og livsbeslutninger med afsæt i mig selv. Det har betydet store skift. Også i voksenlivet.

Jeg har altid vidst, at der i et valg ligger et fravalg. Og det har både kostet og beriget mig selv på mange områder i mit eget liv. Men jeg har stort set aldrig været i tvivl om mine valg.

Beslutninger skal give mening og derfor er det afgørende at kende sig selv, styrker, tanker, egne grænser og behov.

Derfor har jeg efteruddannet mig indenfor personlig udvikling og det er nu blevet min mission, at styrke andre mennesker i at stå stærkere, så livet bliver meget nemmere at navigere i.