60 71 67 05 info@abellcoaching.dk

Hvad er VIA Styrker?

VIA styrker (Values In Action)

Baseret på forskningen inden for positiv psykologi har et hold forskere – ledet af den amerikanske psykolog Christopher Peterson, en af pionererne indenfor den positive psykologi – skabt et system til at klassificere menneskelige styrker.

Forskning har nemlig vist, at kender du dine egne styrker, og fokuserer på at anvende dem endnu mere – så har det en markant indvirkning på din generelle trivsel. Du bliver mere selvsikker, har højere selvværd, oplever mindre stress og er mere engageret og bedre i stand til at nå sine mål.

Forskerne har fundet essensen i 24 styrker som er universelle for hele den menneskelige befolkning, på tværs af nationer, kulturer, geografi, religion, uddannelse, køn og alder. De har givet styrkerne det overordnede navn VIA Styrker (Values In Action). De 24 styrker er kategoriseret i 6 hovedkategorier:
  • Viden/Visdom (Kognitive styrker der medfører erhvervelse og anvendelse af viden) Kreativitet, Nysgerrighed, Dømmekraft, Videbegær, Perspektiv
  • Menneskelighed (Interpersonelle styrker, der involverer evnen til at relatere til andre)Venlighed, Kærlighed, Social Intelligens 
  • Mod (Følelsesmæssige styrker, der involverer udøvelse af vilje til at opnå mål på trods af modstand) Ærlighed, Tapperhed, Udholdenhed, Energi/Livslyst
  • Retfærdighed/Fællesskab (Borger-styrker, der ligger til grund for sundt samfundsliv) Fairness, Lederskab, Samarbejde
  • Selvbeherskelse (Styrker, der beskytter mod at overgøre)Tilgivelse, Beskedenhed, Klog forsigtighed
  • Åndelighed (Styrker som skaber forbindelser til noget større end os selv, skaber mening) Værdsættelse af skønhed, Taknemmelighed, Håb og optimisme,  Humor, SpiritualitetHvert enkelt menneske besidder og anvender alle 24 styrker i forskellig grad – så vi hver især har vores individuelle styrkeprofil. Over 2.6 millioner mennesker har indtil i dag fået kortlagt deres styrker.

 

Topstyrker

De øverste tre-fem styrker i resultatet af en VIA styrketest – er dine topstyrker. Det er de styrker som er allermest dig, styrker som giver dig energi at anvende. Det er ifølge forskningen også dem der giver den største effekt at arbejde med.

Du kan få adgang til VIA institute of characters test, på dansk, efter du har udfyldt dine informationer her:

Samtidig tilmelder du dig mit nyhedsbrev “Power til din personlige udvikling”. Du kan til enhver tid afmelde dig igen.

Vil du læse andre opslag om positiv psykologi og styrker – så her et par forslag:

Hvordan et vikingetogt bragte mig i flow

Er du nysgerrig på dine styrker, de er dine superkræfter

Artiklerne er alle skrevet af Stine Abell – som du kan læse mere om her

Stine Abell MINDstrain stress coach

 

 

 

 

 

 

 

Kilder/referencer: Peterson, C., & Park, N. (2009). Classifying and measuring strengths of character. In S. J. Lopez & C. R. Snyder (Eds.), Oxford handbook of positive psychology, 2nd edition (pp. 25-33). New  York: Oxford University Press. www.viacharacter.orgPeterson, C., & Seligman, M. E. P. (2004). Character strengths and virtues: A handbook and classification. New York: Oxford  University Press and Washington, DC: American Psychological Association. www.viacharacter.org