60 71 67 05 info@abellcoaching.dk

Krisehjælp til erhvervsdrivende på Frederiksberg

Situationen omkring Corona-krisen udvikler sig dag for dag. Den påvirker os alle i større eller mindre grad. For mange erhvervsdrivende er Corona synonymet med krise, og måske endda på flere planer.

Hverdagen er med ét fuldstændig forandret. Det der for uger siden var en sund konsolideret forretning med budgettet lagt til endnu et regnskabsår med forventet plus på bundlinjen, kan med et trylleslag være ændret til en virksomhed i kamp for overlevelse.

Dag for dag udvikler situationen sig, og ingen ved hvor vi ender.

Der kan være brug for at stoppe op og bevare roen, der kan være behov for at handle hurtigt og der kan være behov for en blanding af de to.

Den bedste anbefaling er at skabe sig et overblik, som situationen ser ud lige nu, og derefter lægge en kortsigtet og en langsigtet plan.

Skab overblik

For at kunne skabe det nødvendige overblik kræver det også et vidst niveau af mental balance. Hvis systemet kører mange af døgnets timer med tanker om hvor galt det kan gå, bekymringer om hvilken retning krisen udvikler sig i, måske selvbebrejdelser om hvorfor du ikke så det komme, hvad skal der ske hvis du må opsige dine ansatte, så er der ikke overskud til at tænke kreativt og løsningsorienteret. Hjernens kapacitet er så at sige fyldt op af bekymringstanker og grublerier – som hvis computerens RAM er fyldt op, der er ikke mere regnekraft.

Styrk dit personlige lederskab 

Første skridt til at skabe mental balance er at få slukket for bekymringstanker og grublerier – eller i det mindste få dem rammet ind, så de ikke fylder alle døgnets vågne timer.

Du kan desuden være opmærksom på hvordan du bruger din tid. Få overblik over din arbejdstid, pauser, din søvn og din fritid. Jeg har beskrevet de 5 punkter i en guide du kan få her:

Ja tak, lad mig få guiden

Overblik over din forretning

De skridt du kan tage i forhold til din virksomhed er f.eks.

Skab det økonomiske overblik
  1. Hvilke omkostninger er jeg bundet op på de næste 3 mdr.
  2. Hvilke omkostninger er jeg bundet op på de næste 6 mdr.
Hvad har jeg af muligheder
  1. Hvilke støtteordninger er relevante for mig
  2. Gå i dialog med din udlejer
  3. Gå i dialog med dine leverandører og kunder
  4. Gå i dialog med din bank
  5. Undersøg om du har andre finansieringsmuligheder
Lav en plan
  1. Hvis jeg gør brug af en af støtteordningerne – hvordan ser økonomien så ud de næste 3 mdr. og 6 mdr.
  2. Kan jeg ændre mit salg – onlinesalg etc. – kontakt dit netværk eller erhvervsforeningen – og få sparring
  3. Lav en samlet plan og drøft den med din rådgiver, kollegaer og netværk.

Søg hjælp

Sparring og rådgivning er vigtig. Når vi som mennesker er pressede, så kan vores evne til at tænke løsningsorienteret, være kreative og se muligheder være begrænset. Som skrevet tidligere, så kan hjernens arbejdshukommelse være “optaget” af bekymringer om fremtiden eller grublerier over fortiden. En måde at udvide arbejdshukommelsen kan også være at søge hjælp. Her på Frederiksberg har erhvervsforeningen taget initiativ at alle erhvervsdrivende kan få hjælp fra en kompetent.

 

Gratis hotlines

Erhvervsforeningen Frederiksberg Erhverv har oprettet to gratis hotlines, hvor du kan søge hjælp og sparring:

Abell Coaching & Udvikling – det er her du befinder dig lige nu. Har du brug for hjælp, coaching eller sparring på, hvordan du øger dit personlige lederskab, skruer ned for bekymringer, balancerer din tid så du både arbejder og tanker op, så ring eller skriv på tlf. 60 71 67 05, det koster ikke noget at få en første samtale.

TVC Advokatfirma, Frederiksberg – Vil du vide mere om dine støttemuligheder eller hjælp til andre løsninger så ring til TVC Advokatfirma, det koster ikke noget at få den første sparring. Telefonen er åben alle hverdage:

09.00 – 13.00 – ring til en af deres advokater på HOTLINEN på 87 77 63 00

Sammen klarer vi også den krise vi er i, vi skal samarbejde om de fælles udfordringer – og derfor vil Frederiksberg Erhverv og samarbejdspartnere også gerne hjælpe dig.

Mere information og hjælp

Frederiksberg Erhverv styrker Frederiksberg som attraktiv erhvervskommune med netværksarrangementer og som talerør for medlemmernes interesser overfor Frederiksberg Kommune. Foreningen holder medlemmerne orienterede om de tiltag i kommunen, der vedrører erhvervslivet. Læs mere her

TVC advokater i Nimbusparken, rådgiver virksomheder og privatpersoner inden for en lang række juridiske specialer. Læs mere her

Du kan læse de seneste nyheder fra TVC advokater bl.a. om Corona-situationen her

 

Erhvervshus Hovedstaden – Her kan virksomheder i i hovedstaden få uvildig vejledning og sparring. Læs mere her

SMVdanmark – foreningen for små og mellemstore virksomheder i Danmark – få rådgivning og service, læs mere her