60 71 67 05 info@abellcoaching.dk

Vores plastiske hjerne

Vores hjerne er plastisk – og vi kan arbejde med den, som var det en klump modellervoks. Vi kan selv være med til at forme, hvad den indeholder af tanker og dermed også hvilke følelser vi skaber. Vi kan vælge hvilket fokus vi har, og om det er med til at skabe positive eller negative emotioner i os.

Støtter du dine tanker i et negativt, frygtbaseret fokus hvor angst, vrede eller afsky dominerer, eller vælger du at finde måder at skabe og øge tillid, glæde, kærlighed? Måske du slet ikke bevidst om, at du har en mulighed for at påvirke din egentilstand.

Men det har du!

Faktisk har du med en enkel metode, mulighed for at øge din egen tilstand af tillid, empati, omsorg og kærlighed. Den kommer jeg tilbage til i slutningen af artiklen, og den hedder Kærlig-venligheds-meditation.

Positiv psykologi

Hov – stop en halv! … tænker du måske. Er det ikke bare en ny omgang snak om ”bare se det hele fra den positive side” – så forsvinder regnvejrsdage og dårligt humør? Mange den indstilling til den positive psykologi, og det kan med rette også lyde som om, at det er tilfældet.

Men sådan hænger det ikke sammen.

Hele fundamentet for den positive psykologi bygger på, at forskere har studeret, hvordan mennesker, der trives og har det godt, lever deres liv. Hvad har de fokus på, hvordan ser de sig selv, hvordan kigger de på verden omkring sig og så videre. I modsætning til den “traditionelle” psykologi, som fokuserer på hvordan man helbreder psykiske sygdomme, så har den positive psykologi fokus på, hvordan man skaber sig et liv i trivsel og fravær af psykisk sygdom.

Positive og negative emotioner

Forskningen beskriver hvordan negative emotioner har en evne til at hænge fast, som burrer eller at de RÅBER OP, hvorimod positive emotioner er mere flygtige, som om de flyder af en teflonbelægning og de nærmest hvisker til os. Bare tænk på en god dag du havde, og så stod der en komplet fremmed og sagde noget vredt i køen i Netto… Pling, væk var den gode stemning og oplevelsen var efterfølgende svært at ryste af sig.

Man har desuden fundet frem til, at de negative emotioner indskrænker vores handlemuligheder, vores syn på os selv og hvad vi kan udrette. De positive derimod, udvider og opbygger vores selvopfattelse og vores syn på andre.

Vi kan ikke undgå negative emotioner, men det vi kan være opmærksomme på er, at der er en “nøgle” til at opleve trivsel og balance. Det er der nemlig også forsket i.

Balancen

Vi har en oplevelse af at trives, når vi har en fordeling mellem positive og negative emotioner i forholdet 3:1. Altså skal du have (mindst) tre positive emotioner for at afbalancere én negativ – og dermed skabe en tilstand af trivsel og velvære.

Kærlighed, glæde, taknemmelighed, håb, stolthed er nogle af de emotioner, som hører med til de opbyggende og dermed også flygtige positive tilstande.

Det kan derfor give god mening at dyrke oplevelser som bygger på netop disse følelser. Og hvis du kender dig selv godt – og behandler dig selv godt – så ved du allerede nu, hvad der skal til, for at skabe følelser af kærlighed, håb, stolthed, taknemmelighed og kærlighed.

Men er du i tvivl om, hvad du selv kan gøre, for at skabe flere positive emotioner, så er du ikke alene! Jeg oplever mange klienter her i min coaching-praksis, som ikke har det store fokus på at dyrke disse følelser og måske allermindst, når det handler om at relatere dem til sig selv.

Det kan vi heldigvis gøre noget ved nu! Jeg har lovet dig en opskrift på, hvordan du selv kan være med til at skabe flere positive emotioner – mere kærlighed og tillid.

Kærlig-venlighed er ubetinget kærlighed

En forskningsbaseret veldokumenteret metode, som har rødder i den buddhistiske tradition, er

”Metta”

”Loving kindness”

”Kærlig-venligheds-meditation”.

Tre navne for den samme meditationsform, som har vist sig at have stor effekt – og endda bevist virkningsfuld bare efter en enkelt gang.

Selvom den stammer fra den buddhistiske tradition kan den tilpasses og praktiseres af alle, uanset religiøst tilhørsforhold.

Kærlig-venlighed, er ubetinget kærlighed. Den afhænger ikke af, om man “fortjener” den eller ej; den er ikke begrænset til kæreste, venner og familie; den kan strække sig ud til at omfatte alle levende væsener. Der er ingen forventninger om noget til gengæld.

Dette er den ideelle, rene kærlighed, som alle har potentiale for at opleve.

Opskriften på mere kærlighed og tillid

Kærlig-venlighedsmeditation er en meditation der mindsker bekymring og mistillid – og fremelsker følelser af tryghed, ømhed, kærlighed og varme overfor os selv og andre.

Til en start skal du udvise kærlighed overfor dig selv. For medmindre du har den ubetingede kærlighed og accept af dig selv – vil det være vanskeligt at udvide ønsket til andre. Derefter inkluderer du andre, der er specielle for dig, og udvider derefter kredsen for til sidst at inkludere alt levende.

Meditationen findes i mange udgaver. Jeg har indtalt en udgave på dansk – som du kan få adgang til her

Bonus – ud over kærlighed & tillid

Forskningen har vist, at praktiserer du kærlig-venligheds-meditation jævnligt, så vil du opleve flere positive emotioner. Emotioner, som udover kærlighed, også kan være glæde, taknemmelighed, tilfredshed, håb, stolthed, morskab og ærefrygt. Andre, der har gjort denne meditation til jævnlig rutine, har også nydt godt af en stigning i selvaccept, positive relationer til andre, god fysisk sundhed, mindfulness og en samlet oplevelse af øget tilfredshed med tilværelsen.

God fornøjelse

Noget af forskningen bag:

Barbara Frederickson og kollegaer (Fredrickson, Cohn, Coffey, Pek, & Finkel, 2008)

Kok et al (2013)

Artiklen er skrevet af mig, Stine Abell, som du kan læse mere om her 

Stine Abell

Livsbalance test

LIVSBALANCE-test

Tilmeld dig her - og modtag LIVSBALANCE-testen, en test du hurtigt og enkelt kan udfylde for at få svaret på hvordan din LIVSBALANCE har det lige nu".

Samtidig tilmelder du dig nyhedsbrevet "Power til din personlige udvikling" som udkommer hver 14. dag. Du kan til enhver tid afmelde dig igen.

 

Glæder mig til at inspirere dig. Mange hilsener Stine

Super - om lidt vil du modtage testen i din mailbox.